Instruktor piłki nożnej - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Praca i staż.

 

          Jeśli jesteś młodym instruktorem/trenerem piłki nożnej i chciałbyś zacząć pracować z młodzieżą w klubie piłkarskim musisz się postarać aby o Tobie dowiedziały się kluby piłkarskie, które są w pobliżu miejsca Twojego zamieszkania. Najprostszą drogą jest gra w klubie piłkarskim jako zawodnik i trenowanie którejś z grupy młodzieżowej w tym klubie. Oczywiście nie zawsze jest taka możliwość więc trzeba poszukać pracy w innym klubie w którym najszybciej można uzyskać posadę jako trener grupy młodzieżowej. Trzeba pamiętać o tym, że jako instruktor możemy prowadzić zespoły do pewnej klasy rozgrywkowej a różnie to jest w okręgowych związkach piłki nożnej. Jeżeli już znajdziemy zespół z który trenujemy pamiętajmy że trzeba go prowadzić 2 lata (lub kilka drużyn w tym okresie) aby móc startować na trenera II klasy. Oczywiście na początku będzie ciężko otrzymać wynagrodzenie za swoją pracę. Niestety w swoje wykształcenie trzeba było włożyć czas, pieniądze i chęci a tutaj trzeba będzie pracować społecznie. Są kluby które zawsze znajdą pieniążki dla swoich trenerów aby wynagrodzić im trud i czas włożony w wykształcenie drużyny ale zależy to od zamożności klubu i zarządu. Początek pracy można zacząć również w wolontariacie i to też jest jakimś wyjściem. Swoją pracę jako trener można również zacząć jako asystent trenera lub jako trener w najniższych klasach rozgrywkowych i to jest najlepsze wyjście aby dobrze wystartować. Staże trenerskie dobrze jest odbywać w klubach w wyższych klasach rozgrywkowych włącznie z najwyższą. Wtedy uzyskujemy fachową wiedzę od trenerów z wieloletnim stażem prowadzących na wysokim poziomie treningi i nie tylko. W ten sposób uzyskany staż trenerski pozwoli nam zaczerpnąć wiedzy praktycznej jak i w przyszłości przedstawić w swoim CV informacje o stażach trenerskich. Gdy posiadamy już staż trenerski w drużynie z wyższej ligi lub prowadziliśmy samodzielnie drużynę w niższej klasie rozgrywkowej możemy postarać się o pracę jako asystent trenera w nieco wyższej klasie rozgrywkowej co jak sądzę jest najlepszą drogą aby podnosić swoje kwalifikacje trenerskie. Poniżej przedstawiam informacje o wymaganiach stawianych trenerom aby mogli awansować w czasie swojej kariery.

 

 Wymogi na kursy organizowane przez PZPN.

1. Kandydatem na kurs Animatorów PZPN C może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
- ma ukończone 18 lat,
- przedstawi zaświadczenie wystawione przez macierzysty Związek Piłki Nożnej stwierdzający staż zawodniczy w -rozgrywkach OZPN / ZPN dowolnego szczebla lub zaświadczenie o wykonywaniu zawodu nauczyciela wychowania fizycznego lub dyplom ukończenia szkoły / uczelni o kierunku pedagogicznym,
- przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu animatora piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,
- złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Kandydatem na kurs Instruktorów / Trenerów UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
- ma ukończone 19 lat
- posiada minimum średnie wykształcenie w przypadku kandydata na kurs instruktorów,
- przedstawi zaświadczenie wystawione przez macierzysty okręgowy lub Wojewódzki Związek Piłki Nożnej stwierdzający udział zawodniczy w rozgrywkach OZPN lub ZPN dowolnego lub posiada licencję animatora piłki nożnej PZPN C,
- przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera,
- złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.

2a.  Kandydatem na kurs wyrównawczy UEFA B może być osoba, która spełnia następujące warunki:

- Posiada legitymację instruktora piłki nożnej,
- Przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera,

- Złoży podpisane oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności prawnej.

Odpłatność za kurs wynosi ok 1020 zł i zawiera opłatę za sprzęt treningowy (1000 zł) oraz za wydanie dyplomu UEFA B (20 zł).  Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu muszą być zarekomendowane przez macierzysty związek piłkarski w danym okręgu. Każdy ZPN może wydelegować maksymalnie dwóch przedstawicieli, którzy pracują z dziećmi minimum rok.

 

3. Kandydatem na kurs trenerów II Klasy / trenerów UEFA A może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
- ma ukończone 21 lat
- posiada minimum wykształcenie średnie w przypadku kursu trenerów UEFA A i świadectwo dojrzałości w przypadku kursu trenerów II Klasy,
- posiada legitymację instruktora piłki nożnej i dyplom trenera UEFA B,
- posiada udokumentowany co najmniej dwuletni staż pracy szkoleniowej z tytułem instruktora piłki nożnej i trenera UEFA B,
- przedstawi opinie o przebiegu pracy szkoleniowej wystawione przez pracodawcę,
- przedstawi zaświadczenia o uczestnictwie w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez macierzysty Związek Piłki Nożnej,
- przedstawi dokument poświadczony przez lekarza pozwalający na podjęcie zajęć praktycznych na kursie trenerskim.
- złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.

4. Kandydatem na kurs trenerów I Klasy / UEFA A Wyrównawczy może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
- posiada co najmniej świadectwo dojrzałości,
- posiada dyplom trenera II Klasy piłki nożnej,
- posiada udokumentowany co najmniej trzyletni staż pracy szkoleniowej z tytułem trenera II Klasy piłki nożnej,
- legitymuje się znaczącym dorobkiem w pracy szkoleniowej poświadczonym przez pracodawcę i macierzysty związek Piłki Nożnej,
- przedstawi zaświadczenia o uczestnictwie w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez macierzysty ZPN lub PZPN,
- przedstawi dokument poświadczony przez lekarza pozwalający na podjęcie zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
- złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.

5. Kandydatem na kurs trenerów UEFA PRO może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
- posiada co najmniej świadectwo dojrzałości,
- posiada dyplom trenera UEFA A,
- posiada udokumentowany co najmniej 3-letni okres pracy na stanowiskach: I-go trenera z zespołami II ligi lub reprezentacji Polski młodzieżowych U-21 / U-23 lub reprezentacji Polski seniorów B / A,
- lub posiada co najmniej 3-letni okres pracy na stanowiskach: I-go trenera z zespołami Młodej Ekstraklasy w tym 1 rok na stanowisku I-go trenera z zespołami II ligi,
- lub posiada udokumentowany półroczny okres pracy w sezonie wiosennym z zespołem II ligi na stanowisku I-go trenera z licencją trenerską PZPN i uzyskuje z tym zespołem awans do I Ligi,
- przedstawi zaświadczenia o uczestnictwie w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez macierzysty ZPN lub PZPN,
- przedstawi dokument poświadczony przez lekarza pozwalający na podjęcie zajęć praktycznych na kursie trenerskim
- złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych

 

Wymogi na kursy - Uchwala PZPN (w .pdf)

Reklama